Няма продукти в количката Ви!
Продукти Актуализиране на количката
Shop Menu
Pin It

Ракът (карциномът) на гърдата е голям здравен проблем със значими обществени и социални последици при жените в целия свят.

Проблемът с рака на млечната жлеза продължава да съществува и да придобива все по-комплексен характер, въпреки че са постигнати значителни успехи в диагностиката и в лечението пред последните десетилетия.

В момента ракът на млечната жлеза е най-често срещаният при жените по света и в България (25 % от всички злокачествени заболявания) и е на второ място сред причините за смъртност от тях.

Ракът на гърдата представлява злокачествен тумор, който води началото си от клетките на самата гърда.

В здравата тъкан клетките се образуват по предварително зададен клетъчен ред, така че да могат да изпълняват своите функции. При деленето на една клетка възниква нова, която поема функцията на старата. Това клетъчно делене е генетично заложено.

Туморните клетки при рака на гърдата произлизат от нездрави клетки, при които е възникнало смущение при клетъчното делене. Те растат неконтролируемо, различават се по големина, делят се и се размножават с различна скорост от нормалните клетки. По различни причини тези клетки придобиват способността да не се подчиняват или да избягват механизмите, които обикновено строго контролират растежа на нормалните клетки.

При възникването на карцинома на гърдата туморните клетки се разпространяват първо в млечните канали и жлезните делчета, където нарастват различни по големина туморни формации. При по-нататъшното си разрастване злокачествените клетки се разпространяват в околната жлезна тъкан и я разрушават, след което навлизат и в лимфните пътища, понякога и в кръвоносните съдове. Така, посредством лимфата и кръвта, те се разнасят из цялото тяло, загнездват се в отдалечени органи и там образуват дъщерни образувания, наречени метастази или разсейки.

В случай че туморът бъде открит рано, то тогава най-вероятно все още няма метастази и болестта може да бъде излекувана напълно.

Ето защо мерките за ранно откриване са от решаващо значение за успешното лечение на рака на млечната жлеза.

Какво е устройството на гърдата?

 

Женската гърда се състои от млечна жлеза, съединителна и мастна тъкан, кръгло поле от интензивно пигментирана (оцветена) кожа с диаметър от 1,5-2,5 см - ареола - и гръдно зърно в центъра - мамила.

Млечната жлеза се състои от съвкупност на 15-20 отделни жлезни дяла, наречени лобове, с разклонена ходова система, а дяловете се състоят от по-малки жлезни делчета – лобули. Смята се, че това са видоизменени потни жлези. Разклонените лобули на всеки лоб се вливат в един млечен канал, който води до мамилата. Те са обвити от съединителна тъкан.
Съединителната тъкан изпълва цялата гърда и я стабилизира.
Мастната тъкан запълва пространствата между жлезите и съединителната тъкан.
Големината на млечната жлеза е твърде разнообразна, но в повечето случаи тя се простира от ІІ-ро до ІV-то ребро.

Кожата на млечната жлеза е тънка и нежна. През нея прозират подкожните вени.

Извън периодите на бременност и лактация (производство на кърма), жлезният дял се състои от разположени нарядко делчета. През време на бременността жлезната тъкан се подлага на бързи промени – подготовка за лактация. Делчетата се трансформират в мехурчета (алвеоли), чийто стени са покрити от клетки, които в края на бременността и в последващия период на кърмене отделят секрет – майчино мляко.

Какво представлява злокачественият тумор - рак?

Думата "тумор" е от латински и означава подуване. Има доброкачествени (бенигнени) и злокачесвени (малигнени) тумори.

Ракът е най-често срещаният злокачествен тумор. Той произлиза от епителните клетки в кожата, лигавиците и жлезите. Те се наричат карциноми.

Злокачествените тумори на съединителната тъкан, мастната тъкан, мускулите и костите се наричат саркоми. Те са значително по-рядко срещани.

Злокачествените заболявания на кръвта се наричат лимфоми (произлизащи от клетките на лимфните възли) и левкемия (водещи началото си от клетки от костния мозък).

Ракът - cancer - е латинското име на животното рак.

Няколкостотин години преди новата ера лекарите използвали думата „рак” за описване на заболявания, които протичат по непредсказуем начин, както ракът непредвидимо си протягал щипките или на неговия неправилен начин на движение – назад или настрани. Другата теория е, че името рак е дадено от Гален, който е оприличил отеклите вени на един тумор с краката на рака.

В днешно време ракът представлява процес, при който група клетки се разрастват и размножават по хаотичен и неконтролируем начин. Има редица причини, които са отговорни дадена клетка да избягва механизмите на контрол на растежа и размножаването й и тогава настъпва заболяването, наречено рак.

Ракът не е едно заболяване. Има над 200 различни вида рак. Различните видове започват от различните части на тялото, но имат сходно поведение. Независимо от това, различните видове рак произлизат от различни клетки, развиват се по различен начин и се лекуват по различен начин. Общото между всички видове  е, че раковите клетките се размножават неконтролируемо и след известно време те се разпространяват из тялото (метастазиране).

Какви са особеностите на раковите клетки:

Не достигат пълна зрялост, нито се специализират, както нормалните клетки.
Клетъчният растеж е нарушен, което води до увеличаване на броя на клетките.
Клетките не се съобразяват с околните тъкани и прорастват в тях (инфилтрация).
Раковите клетки се разпространяват по пътя на лимфата и на кръвта и се установяват в други органи (метастазиране).

Каква е историята на рака на гърдата?
Историята на рака на гърдата започва още от древен Египет, като първите описания датират от около 1600 г. пр.н.е.

В един папирус на Edwin Smith се описват 8 случая на тумори или язви на гърдата, които са лекувани чрез обгаряне. Авторът казва за болестта, че „няма лечение”.

След това подробно описание на заболяването се прави от Хипократ, 460-372 г. пр.н.е. Медиците в древна Гърция смятат, че заболяването се дължи на дисбаланс на основните телесни течности, които контролират тялото, особено на излишък на черна жлъчка.

През 18-ти век има разнообразие на медицински теории за появата на това заболяване, включително липса на сексуална активност, твърде много сексуална активност, физически наранявания на гърдите, заквасена кърма и др.

През 19-ти век шотландският хирург Джон Родман казва, че страхът от рак причинява рак.

През 1654 г. Рембранд изобразява заболяването на лявата гърда на жената на цар Давид в своята картина “Вирсавия”. В края на 18-ти век Cless свързва по-плътните участъци в структурата на млечната жлеза с вероятен бластомен процес, а в началото на 19-ти век Kolles създава критерии за диференциална диагноза на туморите на млечната жлеза.

Премахването на гърдата (мастектомия) по повод на рак на гърдата е описано преди около 500 г. Френският хирург Jean Louis Petit (1674-1750), а по-късно и шотландският хирург Бенджамин Бел (1749-1806) са първите лекари, които премахват лимфните възли под мишницата, млечната жлеза и подлежащите гръдни мускули.

Тяхната успешна работа е продължена от William Stewart Halsted, които извършва модифицирана радикална мастектомия през 1882 г., което е подпомогнато от напредъка на хирургичната техника, въвеждането на асепетиката и на анестезията.

Операцията на Халстед често е включвала премахването на двете гърди, лимфните възли и гръдните мускули. Това често е довеждало до дълготрайна болка и инвалидност, но той е приел това за необходимо, за да се предотврати повторна поява на рака.

Преди появата на радикалната операция на Халстед 20-годишна преживяемост е била само 10 %, а благодарение на тази операция този процент е станал 50 %.

Тази операция е останала стандарт в лечението на рака на гърдата до 1950 г. в Европа и 1970 г. в Америка.

Сега се приема извършването и на операции, които запазват гърдата с последващо лечение в зависимост от стадия на заболяването.

Разпространение при рак на гърдата както и кой боледува по-често

Ракът на гърдата е важен здравен проблем със значими обществени и социални последици при жените в целия свят. Въпреки постигнатите значителни успехи в биологичното и клинично поведение на заболяването и в неговото лечение през последните десетилетия, проблемът продължава да съществува и придобива все по-комплексен характер.

През 2002 г. новите случаи на рак на гърдата в света са 1 151 298, а за 2008 г. новите случаи са 1 384 155. От тях около 55 % са в развитите страни и около 45 % са в развиващите страни. Данните показват, че за 20-годишен период от време случаите са се удвоили. Изчислено е, че на рака на гърдата понастоящем се пада приблизително едно от три ракови заболявания при жените в САЩ. Освен това, те имат 13,2 % вероятност да развият заболяването или “lifetime risk” (т.е. вероятността една жена да заболее от рак на гърдата до 74 год.).

Ракът на гърдата е заболяване, вероятността за което нараства с възрастта, като преди 20 години се среща изключително рядко. Нарастването е по-изразено при жените след 40 години и достига най-високи стойности във възрастта над 70 години. Смъртните случаи от рак на гърдата при жените през 2002 г. са 410 712, а за 2008 г. са 458 503. От тях около 46 % са в развитите страни, а около 54 % са в развиващите страни. Най-високи са стандартизираните показатели на смъртността (световен стандарт) в Кипър и Малта – 29,6 на 100 000 жени, а най-ниски в Хаити и Мозамбик – съответно 2,0 и 2,8.

Ракът на млечната жлеза показва някои особености в отделните раси и етнически групи. Белите жени в САЩ имат по-висока заболяемост след 35-годишна възраст в сравнение с американките от африкански произход, докато преди тази възраст се наблюдава обратната зависимост. Смъртността е по-висока при жените от африкански произход във всички възрастови групи в сравнение с белите.

Доста съществено увеличение на заболеваемостта от рак на гърдата до средата на 90-те години се наблюдава в тези Европейски страни, в които скрининговите програми не са били въведени. Смъртността от рак на гърдата нараства особено изразено в страните от Източна и Южна Европа от 50-те до края на 80-те години на миналия век, където тези тенденции се запазват и досега. Тенденциите в заболеваемостта и смъртността от рак на млечната жлеза са резултат от влиянието на редица фактори, включително въвеждането на популационните скринингови програми.

За показателите на смъртността в САЩ е характерно нарастване с 0,4 % на година през периода 1975-1990 г. и годишно намаление с 2,3 % между 1990 и 2002 г. Наблюдаваното намаление е по-изразено при по-младите възрастови групи – годишно с 3,3% при жените до 50 години и с 2,0 % при по-възрастните.

Намалението на смъртността от рак на гърдата се свързва с подобрените терапевтични възможности и с откриването на туморите при тази локализация в по-ранен стадий.

Приложението на съвременни и адекватни диагностично-терапевтични методи, възрастта на жената и стадият при диагностициране на заболяването са едни от основните фактори, които оказват влияние върху преживяемостта от рак на млечната жлеза. В страните от Европа се наблюдават значими разлики в стадийно разпределение на случаите при тяхното откриване – например туморите с T1N0M0 варират от 34 % във Франция до 8,5 % в Естония.

Средната 5-годишна преживяемост при европейските жени нараства от 65,8 % (за 80-те години на 20 век) на 74, 3 % за последните години.

Наблюдаваните съществени различия в показателите между отделните страни са особено подчертани при случаите, диагностицирани през периода 1985-1989 г. - от 81 % в Швеция до 58 % в Словакия и Полша.

Подчертава се, че настоящите показатели на преживяемостта отразяват терапевтичното поведение при жените с рак на гърдата в миналото и не са резултат от постигнатите успехи в ранната диагностика и в лечението през последните години. 5-годишната преживяемост е сравнително по-ниска при жените, диагностицирани със заболяването преди 40 години (82 %), в сравнение с жените на възраст 40-74 год. (89 %) и тези над 75 год. (88 %). Това се обяснява с по-агресивните тумори в тази възрастова група и по-ниския отговор на хормонална терапия при младите жени в сравнение с по-възрастните.

Стадият при диагностициране на заболяването е друг много съществен фактор, оказващ влияние – 5-годишната преживяемост е 98 % в начален стадий на заболяването, 81% е преживяемостта при наличие на регионални метастази в лимфните възли и 26% - при далечни метастази.

Понастоящем, всяка четвърта жена диагностицирана със злокачествено заболяване в България е с рак на гърдата. В България, както и в развитите страни на света, ракът на млечната жлеза е най-разпространеното злокачествено заболяване при жените. Броят на новите случаи в страната нараства през годините от 1 632 през 1976 г. и 2031 през 1980 г. и достигат до 3 513 през 2003 г. За България за 2009 г. новите случаи са 3809.

Смъртните случаи също се увеличават (от 796 през 1976 г. на 1 138 през 2003 г. до 1313 за 2008 г.), което отрежда първо място на рак на гърдата в структурата на смъртност при жените със злокачествено заболяване.

Фактическата заболеваемост се е удвоила за периода 1981-2003 г. и от 43,6 на 100 000 жени в началото достига 87,4 - в неговия край, като средногодишното нарастване е 1,88 на 100 000 жени. Стандартизираната заболеваемост (световен стандарт) също нараства, но със значително по-забавени темпове от фактическата, като средногодишното нарастване при нея е 0,79 на 100 000 жени.

Направена е прогноза за 20 години (1997-2017 г.) на базата на наблюдаваната заболеваемост през периода - 1968-1992 г. и прогнозите за очакваните показатели на заболеваемостта и очаквания брой на населението за следващите години. В резултат на това се очаква новите случаи с рак на млечната жлеза при жените у нас да нараснат с 47 % през периода 2013-2017 г. спрямо наблюдавания брой новозаболели през периода 1988-1992 г., което се свързва с нарастване на заболеваемостта и застаряване на популацията.

Един от основните проблеми при рак на гърдата в страната е високият процент на късно диагностицираните случаи с това заболяване, който не се е променил през последните 20 години. През 2003 г. новите случаи с рак на женската гърда в ІІІ-ІV стадий са 28,3 % от всички диагностицирани, точно толкова колкото и през 1981 г.

Трябва да се подчертае, че относителният дял на случаите в напреднал стадий (ІІІ+ІV) нараства с възрастта и е по-висок при диагностицираните през 2003 г. жени в селата, в сравнение с тези в градовете.

Много са факторите, които могат да окажат влияние върху наблюдаваните особености в стадийното разпределение на новите случаи, като по-високата информираност за заболяването при по-младите жени и градските жителки, различният достъп до специализирана медицинска помощ в отделните райони на страната, незадоволителната квалификация и продължително обучение на медицинските кадри в областта на онкологията, недоброто познаване на стадиите и TNM класификацията, използвани в страната и др.

Видове рак на гърдата

Ракът на гърдата се разделя на два основни вида:

Неинвазивен рак на гърдата


Инвазивен рак на гърдата
 

Неинвазивна форма
Неинвазивният карцином (Ca in situ) се намира все още на мястото си на възникване. Туморните клетки не са разрушили базалната мембрана, следователно все още не са проникнали в околната тъкан. Туморът още не е метастазирал.

Има два основни вида неинвазивен карцином:

Дуктален карцином ин ситу (интрадуктален карцином) – Carcinoma ductale in situ (DCIS).
Лобуларен карцином ин ситу - Carcinoma lobulare in situ (LCS)
Инвазивна форма
При инвазивен карцином на гърдата туморните клетки разрушават базалната мембрана под епителните клетки и навлизат в околната тъкан, всъщност това е истинското раково заболяване.

Най-честите видове инвазивен карцином на гърдата са:

Инвазивен дуктален карцином – най-често срещаната форма (70-80 %) на рак на гърдата. Представлява инфилтрираща формация, изхождаща от млечните каналчета на гърдата.
Инвазивен лобуларен карцином – среща се по-рядко (5-15 %). Туморът започва от жлезните делчета на гърдата. Характерното за него е по-голямата вероятност за мултифокалност (наличие на няколко огнища в засегнатата гърда) на процеса и развитието му в другата (контралатералната) млечна жлеза. Счита се, че има по-добра прогноза от инвазивния дуктален карцином.
Възпалителен карцином на гърдата – среща се много рядко. Туморните клетки се намират в лимфните съдове или кожата. Този карцином расте бързо, кожата е болезнена, подута, зачервена, втвърдена и често по-топла от здравата кожа, както при едно възпаление.
Карцином на Пейджет – рядко срещана, злокачествена ракова екзема на гърдата. Тази ракова форма произлиза най-често от един злокачествен тумор в млечните каналчета, който нахлува в околната прилежаща тъкан. Съмнителни са екземоподобни промени по зърното на гърдата и ареолата.
Други редки видове инвазивен карцином на гърдата:
Медуларен карцином
Муцинозен карцином
Папиларен карцином
Тубуларен карцином
Комедокарцином
Анапластичен карцином
 

Класификация и стадиране на рака на гърдата

При поставянето на диагнозата рак на гърдата, за да се определи правилното лечение и прогнозата на заболяването, то трябва да се стадира (да се определи в кой стадий е заболяването).

 

За стадиране на рак на гърдата се използват следните схеми и класификации:

TNM система
TNM системата служи за описание на анатомичното разпространение на рака на гърдата, базирайки се на оценката на три основни компонента:

Т – първичен тумор

N – наличие или отсъствие на метастази в регионалните лимфни възли

M – наличие или отсъствие на далечни метастази

TNM схемата е следната:

Т – първичен тумор

Тх – големината на първичния тумор не може да бъде определена

То – няма данни за първичен тумор

Тis – карцином ин ситу

Тis (DCIS) – дуктален карцином ин ситу

Tis (LCIS) – лобуларен карцином ин ситу

Tis (Paget) – болестта на Пейджет на мамилата без тумор.

Т1 – Тумор с големина до 2 см.

Т1mic – микроинвазия до 0,1 см.

Т1а – тумор по-голям от 0,1см, но не повече от 0,5см.

Т1b – тумор с размер от 0,5см до 1см.

Т1c – тумор с размер от 1см до 2 см.

Т2 – тумор по-голям от 2см, но не повече от 5 см.

Т3 – тумор по-голям от 5 см в най–големия си диаметър.

Т4 – тумор с всякакъв размер, който директно прораства в гръдната стена или кожата.

Т4а – прорастване в гръдната стена, без да е засегнат гръдният мускул.

Т4b – оток или разраняване на кожата на гърдата или сателитни образувания на кожата на гърдата.

Т4c – Т3а + Т3b заедно.

Т4d – възпалителен карцином

N – регионални (локални) лимфни възли

Nх – регионалните лимфни възли не могат да бъдат оценени

N0 – няма метастази в регионалните лимфни възли.

N1 – метастази в 1-3 аксиларни лимфни възли.

N2 – метастази в 4-10 аксиларни лимфни възли.

N3 – метастази в 10 и повече аксиларни лимфни възли, или в инфраклавикуларни, или супраклавикуларни лимфни възли.

М – далечни метастази

Мх – далечните метастази не могат да бъдат оценени.

М0 – липсват далечни метастази.

М1 – наличие на далечни метастази.

R – класификация. Тази класификация описва наличието или отсъствието на резидуален (остатъчен) тумор след лечение. Тя бива следната:

Rх – наличието на резидуален тумор не може да се оцени.

R0 – няма резидуален тумор.

R1 – микроскопски установим резидуален тумор.

R2 – макроскопски установим резидуален тумор.

G - класификация. С нея се определя малигнеността на рака на гърдата - характерът за туморния растеж и неговата диференциация, като по този начин се определя злокачествеността. Тя бива следната:

Gх – не може да се определи степента на диференциране.

G1 – добре диференциран тумор. Той нараства бавно.

G2 – умерено диференциран. Туморът расте средно бързо.

G3 – лошо диференциран или недиференциран. Този тип рак е силно агресивен.

Стадиране на рака на гърдата
На базата на TNM класификацията ракът на гърдата се разделя на четири основни стадия:

Стадий Т N M
I T1 N0 M0
IIA
T0

T1

T2

N1

N1

N0

M0

M0

M0

IIB
T2

T3

N1

N0

M0

M0

IIIA
T0

T1

T2

T3

T3

N2

N2

N2

N1

N2

M0

M0

M0

M0

M0

IIIB
T4

T4

T4

N0

N1

N2

M0

M0

M0

IIIC всяко Т N3 M0
IV всяко Т всяко N M1

 

Рискови фактори за поява на рак на гърдата

Въпреки усилията на изследователите причините, водещи до рак на гърдата, все още не са изяснени напълно.

Различни проучвания сочат, че има редица фактори, които спомагат за възникването на рака на гърдата. Тези фактори се наричат рискови. Рисков фактор е всичко, което увеличава вероятността човек да се разболее от дадена болест, включително рак.

Потенциално всички жени могат да развият рак на гърдата. Изброените по-долу рискови фактори увеличават възможността от поява на рак на млечната жлеза. Те се разделят на обстоятелства, които не могат да бъдат повлиявани, и на фактори, на които може да се окаже въздействие.

 Рискови фактори, които не могат да бъдат повлиявани:
Рисковите фактори за развитие на рак на гърдата, които не могат да бъдат повлиявани, включват:

Женски пол

Просто да бъдеш жена е най-големият рисков фактор за развитие на рак на гърдата. По-малко от 1 % от всички нови случаи на рак на гърдата възникват при мъжете.

Най-значимите причини за различията в честотата на рака на гърдата между жените и мъжете са:

Развитие на гърдите на жените отнема от 3 до 4 години и е обикновено завършено на 14-годишна възраст. За мъжките гърди е необичайно напълно да се формират - повечето от мъжките гърди са мазнини, а неформирани жлези.
След като са напълно оформени, клетките на гърдите са много незрели и силно активни до първата бременност на жената. Докато те са незрели, клетките на женските гърди са много чувствителни към естроген и други хормони, включително и вещества от околната среда, причиняващи хормонални смущения.
Клетките на мъжките гърди са неактивни и повечето мъже имат изключително ниски нива на естроген.
Така че хормоналната стимулация на много чувствителните и уязвими гръдни клетки при жените, особено по време на извънредно чувствителния период на развитие на гърдите, е причината защо ракът на гърдата е много по-често срещан при женския пол, отколкото при мъжкия.

Стъпки, които една жена може да предприеме, за да намали възможността за поява на рака на гърдата:

Смяна на пола, за да се намали риска от рак на гърдата, не е реалистична или разумна възможност. Но има и начин на живот, който една жена може да води, за да намали излагането на естроген и да се намали този риск, свързан с пола:

поддържане на здравословно тегло
редовна физическа активност
ограничаване на алкохола
прием на питателна храна
без тютюнопушене
Възраст

Както при много други заболявания, рискът от рак на гърдата се повишава с напредване на възрастта. Според проучване около 1 от 8 инвазивен рак на гърдата се развива при жени на възраст под 45 години. Около 2 от 3 случая на инвазивен рак на гърдата се откриват при жени на 55-годишна възраст или повече.

В действителност, процесът на стареене е най-големият рисков фактор за рак на гърдата. Това е така, тъй като колкото по-дълго живеем, толкова повече възможности за генетични увреждания (мутации) в организма има. И тъй като сме на възраст, нашите тела са по-малко способни да се справят с генетичното увреждане.

Фамилна анамнеза

Жени с близки роднини, които са били диагностицирани с рак на гърдата, имат по-висок риск от развитие на болестта.

Родствениците с положителна фамилна анамнеза за рак на гърдата могат да са и по бащина и по майчина линия. Рискът се удвоява при жени, които имат майка, дъщеря или сестра, развили вече заболяването. Ако две роднини от първа степен са били диагностицирани (сестра, майка, дъщеря), рискът е 5 пъти по-висок от средния.

В някои случаи фамилната анамнеза за рак на гърдата е свързана с наличие на анормален ген, асоцииран с висок риск от заболяването, като гените BRCA1 или BRCA2. Понякога анормален ген CHEK2 може да играе роля в развитието на рак на гърдата.

 

Генетични рискови фактори

 

Смята се, че около 5-10 % от случаите на рак на гърдата са наследствени, причинени от анормални гени, предавани от родител на дете.

Гените са частици в клетките, съдържащи се в хромозоми и направени от ДНК. ДНК съдържа инструкции за изграждане на протеини. Протеините контролират структурата и функцията на всички клетки, които изграждат тялото.

Тоест гените са като наръчник с инструкции за клетъчен растеж и функция. Аномалии в ДНК са като печатни грешки. Те могат да представят грешен набор от инструкции, което води до погрешен клетъчен растеж или функция. Ако в един човек има грешка в даден ген, същата грешка ще се появи във всички клетки, които съдържат този ген. Това е подобно на наръчник с инструкции, всички копия на който ще имат същата печатна грешка.

Повечето случаи на наследствен рак на гърдата са свързани с два анормални гена BRCA1 и BRCA2. Всички имат тези гени. Функцията на гените BRCA е да поправи увреждането на клетките и да поддържа нормалния растеж на гръдните клетки. Но когато тези гени съдържат аномалии или мутации, които се предават от поколение на поколение, гените не функционират нормално и рискът от рак на гърдата се увеличава. Отклонения в гените BRCA1 и BRCA2 могат да представляват до 10 % от всички видове рак на гърдата, или 1 от всеки 10 случая.

Ракови заболявания на гърдата, свързани с тези мутации, се появяват по-често при по-млади жени и по-често засягат и двете гърди, отколкото другите видове рак на гърдата, които не са свързани с тези мутации. Жените с тези наследствени мутации също са с повишен риск за развитие на други видове рак, особено рак на яйчниците.

Наличие на анормален ген BRCA1 или BRCA2 не означава, че човекът ще бъде диагностициран с рак на гърдата. Учени са открили, че други мутации в части от хромозомите - наречени единични нуклеотидни полиморфизми, могат да бъдат свързани с по-висок риск от рак на гърдата при жени с анормален ген BRCA1, както и при жени, които не унаследяват анормален ген на рака на гърдата.

Жени, които са диагностицирани с рак на гърдата и имат анормален ген BRCA1 или BRCA2, често имат фамилна анамнеза за рак на гърдата, рак на яйчниците и други видове рак. Все пак, повечето хора, които развиват рак на гърдата, не унаследяват анормален ген на рака на гърдата и нямат фамилна анамнеза за заболяването.

Други генни мутации също могат да доведат до наследствени ракови заболявания на гърдата. Тези генни мутации са много редки и често не увеличават толкова риска от рак на гърдата, колкото гените BRCA. Те не са чести причини за наследен рак на гърдата.

Генът ATM обикновено помага за възстановяването на увредена ДНК. Унаследяване на две анормални копия на този ген причинява заболяване атаксия телеангиектазия. Наследяването на едно мутирало копие на този ген е свързано с висока степен на рак на гърдата в някои семейства.

Генът ТР53 дава инструкции за образуването на протеин, наречен p53, който помага да се спре растежа на анормални клетки. Наследствени мутации на този ген причина синдром на Li-Fraumeni. Хората с този синдром имат повишен риск от развитие на рак на гърдата, както и няколко други видове рак, като левкемия, мозъчни тумор, и саркоми (рак на костите или на съединителната тъкан). Това е рядка причина за рак на гърдата.

Синдромът на Li-Fraumeni също може да бъде причинен от наследствени мутации в гена CHEK2. Дори когато не предизвиква този синдром, този мутирал ген може да увеличи риска от рак на гърдата около два пъти.

Ген PTEN обикновено помага за регулиране на клетъчния растеж. Наследствени мутации в този ген могат да предизвикат синдром на Cowden, рядко заболяване, при което хората са с повишен риск за доброкачествени и злокачествени тумори на гърдата, както и образувания в храносмилателния тракт, щитовидната жлеза, матката и яйчниците. Дефекти в този ген могат да предизвикат и различен синдром, наречен синдром на Bannayan-Riley-Ruvalcaba, за който не се смята, че е свързан с риска от рак на гърдата.

Наследствени мутации в гена CDH1 причинява наследствен дифузен рак на стомаха - синдром, при който хората развиват рядък вид рак на стомаха в ранна възраст. Жените с мутации в този ген също са с повишен риск от инвазивен лобуларен карцином на гърдата.

Дефекти в гена STK11 може да доведе до синдром на Peutz-Jeghers. Хората с това заболяване развиват пигментни петна върху устните си и в устата си, полипи в пикочните пътища и стомашно-чревния тракт, и са с повишен риск от много видове рак, включително рак на гърдата.

Расова и етническа принадлежност

Като цяло, белите жени са с по-голяма тенденция да развият рак на гърдата, отколкото афроамериканските жени, но афроамериканските жени са по-склонни на летален изход от този вид рак. Въпреки това, при жени под 45-годишна възраст ракът на гърдата е по-често при афроамериканските жени.

Някои от тези факти за различията на разпространението на рак на гърдата в зависимост от расовата и етническата принадлежност се дължат вероятно на възможността от достъп до мамография и по-ниско качество на медицинските грижи, както и на различни начини на живот.

Жените от коренното население на Америка, Азия и Латинска Америка имат по-нисък риск от развитие и смърт от рак на гърдата.

Лична анамнеза за рак на гърдата

Жена с лична анамнеза за рак на гърдата, т.е. която е била диагностицирана с рак на гърдата, е с 3-4 пъти по-висок риск от развитие на нов рак в другата гърда или в друга част на същата гърда.

Този риск се различава от риска от връщане на предишния рак, наречен рецидив.

 

Други ракови заболявания

Анамнеза за предишни други ракови заболявания увеличава риска от поява на рак на гърдата.

Жени с диагностициран в миналото аденокарцином на белия дроб имат 25 % повишен риск от последващ рак на гърдата, а преживелите плоскоклетъчен карцином на шийката на матката имат 24 % намаляване на риска от рак на гърдата според международни проучвания.

Преживелите рак в детска възраст имат два пъти по-висок риск от рак на гърдата. Рискът от карцином на гърдата е по-висок при преживелите рак на червата и матката, меланом и хронична лимфоцитна левкемия.

Лъчетерапия в областта на гърдите или лицето

Ако жена е претърпяла лъчетерапия в областта на гърдите за лечение на друг вид рак (не рак на гърдата, като например болест на Ходжкин или Неходжкинов лимфом, има по-висок от средния риск от развитие на карцином на гърдата.

Ако жена е претърпяла радиационно лечение върху лицето в юношеска възраст за лечение на акне (нещо, което вече не се прави), тя е с по-висок риск от развитие на рак на гърдата по-късно в живота.

Стойността на увеличение на риска зависи от възрастта, на която жената е била при провеждане на лъчетерапията. Повишаването на риска е най-много, ако радиационното лечение е било приложено по време на юношеството, когато се развиват гърдите.

Особености в менструалния цикъл

Жени с особености в менструалния цикъл - при които менструацията е започнала преди 12-годишна възраст или които са навлезли в менопауза след 55-годишна възраст, имат малко по-висок риск от развитие на болестта.

Колкото по-рано се формират гърдите, толкова по-скоро те са готови да си взаимодействат с хормони, както и с химикали, които причиняват хормонални смущения. Това може да увеличи риска от рак на гърдата.

Също така, когато при момичетата менструацията започне в по-млада възраст, времето между развитие на рака на гърдата и първата бременност обикновено е по-дълго, отколкото при менструация, която се появява по-късно. През това време гръдната тъкан обикновено е незряла, свръхактивна и по-специално чувствителна към хормонални влияния.

Колкото по-дълго една жена има менструация, т.е. колкото по-късно настъпи менопаузата, толкова по-висока е експозицията на хормоните естроген и прогестерон. Всички тези фактори са свързани с повишен риск от рак на гърдата.

Плътна тъкан на гърдите

Гърдите се състоят от мастна тъкан, фиброзна тъкан и жлезиста тъкан. Плътна тъкан на гърдите (както се вижда на мамографията) има при наличие на повече жлезиста и фиброзна тъкан и по-малко мастна тъкан.

Жените с плътни гърди имат по-висок риск от рак на гърдата в сравнение с жените с по-малко плътни гърди. За съжаление, плътната гръдна тъкан може да направи мамографията по-малко точна.

Редица фактори могат да повлияят на плътността на гръдната тъкан, като възраст, менопауза, употреба на лекарства (като хормонална терапия при менопауза), бременност и генетични фактори.

Определени промени на гърдата

Диагностицирането на някои доброкачествени състояния на гърдата може да повиши риска от рак на гърдата. Съществуват няколко вида на доброкачествени състояния на гърдата, които влияят върху риска от рак на гърдата:

1. Прекомерно разрастване на нормални на вид клетки

Лекарите наричат това "пролиферативни лезии без атипизъм". При тези състояния клетките в каналите (тръбите на гърдата, които дренират млякото вън от зърното) или лобулите (частите на гърдата, които образуват млякото) растат по-бързо от нормалното, но клетките изглеждат нормални. Лекарите наричат ​​тези състояния:

дуктална хиперплазия (без атипичност)
комплексен фиброаденом
склерозираща аденоза
папилома или папиломатоза
радиален белег
Диагностициране на едно от тези състояния може да удвои риск от рак на гърдата.

2. Прекомерно разрастване на анормални на вид клетки

Лекарите наричат ​​това "пролиферативни лезии с атипизъм." При тези състояния клетките в каналите или лобулите растат по-бързо от нормалното и изглеждат анормални. Специфичните състояния са:

атипична дуктална хиперплазия
атипична лобуларна хиперплазия
Диагностициране на едно от тези състояния може да повиши риска от рак на гърдата 4-5 пъти повече от нормалното. Ако има наличие на едно или двете от тези състояния заедно с фамилна анамнеза за рак на гърдата, рискът може да бъде по-висок.

3. Лобуларен карцином ин ситу

Представлява анормален клетъчен растеж в гръдните лобули. Лобуларният карцином ин ситу не е истински рак на гърдата. Ако е поставена такава диагноза, то индивидът е с 7 до 11 пъти по-висок риск от развитие на рак на гърдата. Лобуларен карцином ин ситу и положителна фамилна анамнеза за рак на гърдата прави риска много по-висок.

Медицински състояния и лечения


Някои медицински състояния и лечения могат да повишат риска от развитие на карцином на млечната жлеза.

Употребата на дигоксин, лекарство, използвано за лечение на сърдечна недостатъчност, се класифицира като възможен причинител на рак на гърдата. Рискът от рак на гърдата е около 30-40 % по-висок при жени, които някога са използвали дигоксин. Рискът също така се увеличава леко с продължителността на употреба на дигоксин.

Използване на диетилстилбестрол е класифициран като причина за рак на гърдата. Рискът от рак на гърдата е с 27 % по-висок при жени, които са приемали диетилстилбестрол по време на бременността.

Според проучване рискът от рак на гърдата е с около 20 % по-висок при жени в пре- или перименопауза, приемащи антихипертензивни медикаменти в продължение на 5 или повече години.

Рискът от карцином на млечната жлеза е с 10-23 % по-висок при жени с диабет, в сравнение с жени недиабетици. Връзката с това заболяване може да се ограничи до жени след менопауза и жени с диабет тип 2. Рискът от рак на гърдата може да варира според вида на лечението на жените с диабет, като е най-нисък при терапия с пиоглитазон или метформин. Рискът от рак на гърдата при мъже е с 19 % по-висок при диабетиците в сравнение с недиабетиците.

Рискът от рак на гърдата е с 12 % по-висок при хора, лекувани от Базедова болест (хипертиреоидизъм).

Рискът от рак на гърдата е 62-82 % по-висок при жени с най-висока костна минерална плътност в сравнение с тези с най-ниска костна минерална плътност. Съответно, рискът от рак на гърдата е с 15 % по-нисък при жените, употребяващи бифосфонати (използвани за лечение на костно изтъняване) в сравнение с индивиди, които не приемат такива средства. Високата костна минерална плътност се свързва с по-висока експозиция на естроген през живота, което може частично да обясни връзката между костната минерална плътност и риска от рак на гърдата. Някои лечение за рак на гърдата могат да повлияят на костната минерална плътност.

Рискови фактори, които могат да бъдат повлиявани:
Рисковите фактори за развитие на рак на гърдата, които могат да бъдат повлиявани, включват:

Бременност

Жени, които са с преждевременно прекъсване на бременността или са родили първото си дете след 30-годишна възраст, имат по-висок риск от рак на гърдата в сравнение с жени, които са родили преди 30-годишна възраст.

Когато гръдните клетки се образуват в юношеска възраст, те са незрели и много активни до първата успешна бременност (протекла поне до 39-та седмица). Незрели гръдните клетки реагират на хормона естроген, както и на химикалите, предизвикващи хормонални смущения.

Първата доносена бременност предизвиква пълно узряване на гръдните клетки. Това е основната причина, поради която бременността предпазва от рак на гърдата.

Бременността също така намалява общия брой на менструалните цикли в живота, което може да бъде още една причина, поради която по-ранната бременност предлага защитен ефект.

Кърмене

Кърменето може да намали риска от рак на гърдата, особено ако жената кърми по-дълго от 1 година. По-малка е ползата за жените, които кърмят по-малко от 1 година.

Съществуват няколко причини, поради които кърменето оказва защитен ефект върху здравето на гърдите:

произвеждане на мляко 24 часа 7 дни в седмицата предпазва от "грешни действия" на гръдните клетки
повечето жени имат по-малко менструални цикли по време на периода на кърмене, което добавено към пропуснати 9 менструални цикъла по време на бременността води до по-ниски нива на естроген
много жени са склонни да ядат по-питателни храни и следват здравословен начин на живот (ограничение на тютюнопушенето и употребата на алкохол), докато кърмят
Хормоно-заместителна терапия

Потребители на хормонална заместителна терапия в настоящето или близкото минало имат по-висок риск да бъдат диагностицирани с рак на гърдата.

Преди да се установи връзката между употребата на хормоно-заместителната терапия и риска от рак на гърдата, много жени в постменопауза са приемали хормонална заместителна терапия в продължение на много години, за да облекчат симптомите на менопаузата (топли вълни, умора) и да се намали загубата на костна маса. След изследванията, свързани с хормоно-заместителната терапия и риска от карцином на гърдата, броят на жените, приемащи хормонална заместителната терапия, е намалял драстично. Все пак, много жени продължават да използват такова лечение, за да облекчат досадните симптоми на менопауза.

Има два основни вида хормоно-заместителна терапия:

комбинирана терапия, съдържаща хормони естроген и прогестерон
терапия, съдържаща само естроген
Всеки вид хормоно-заместителна терапия има различен ефект върху риска от рак на гърдата.

Комбинираната хормоно-заместителна терапия увеличава риска от рак на гърдата с около 75 %, дори когато се използва само за кратък период от време. Това лечение също така увеличава вероятността ракът да се установи в по-напреднал етап, както и увеличава риска за фатален край за жена, диагностицирана с рак на гърдата. Рискът от рак на гърдата се увеличава най-много по време на първите 2 до 3 години, приемащи комбинирана хормонална заместителна терапия. Висока доза от това лечение увеличава риска от рак на гърдата повече от прием на ниска доза. Рискът от карцином на млечната жлеза се понижава средно за около 2 години след спиране на приема на комбинирана хормоно-заместителна терапия.

Естрогеновата хормоно-заместителна терапия увеличава риска от рак на гърдата, но само когато се използва за повече от 10 години. Също така може да увеличи риска от рак на яйчниците.

Наднормено тегло

Жени с наднормено тегло и затлъстяване (с индекс на телесна маса над 25) имат по-висок риск да бъдат диагностицирани с рак на гърдата в сравнение с жените, които поддържат здравословно тегло, особено след менопаузата. Наднорменото тегло също така може да увеличи риска от рецидив на рак на гърдата при жени, които са имали заболяването.

По-високият риск се дължи на това, че мастните клетки произвеждат естроген. Повишено количество мастни клетки означава повече естроген в организма, а естрогенът може да предизвика растеж и развитие на хормон-рецептор-положителен рак на гърдата.

И все пак, връзката между наднорменото тегло и рака на гърдата е сложна и повлияна и от други фактори. Например, от значение е местоположението на допълнителното тегло. Повече мастна тъкан около корема може да увеличи риска повече, отколкото същото количество допълнителни мазнини около бедрата или ханша.

Физическа активност

Изследванията показват връзка между физическа активност и упражнения редовно на умерено или интензивно ниво в продължение на 4 до 7 часа на седмица и по-малък риск от рак на гърдата.

Упражненията консумират и контролират кръвната захар и лимитира кръвните нива на инсулин растежен фактор, хормон, който може да повлияе на начина на растеж и състоянието на гръдните клетки. Хората с редовна физическа активност са с тенденция да са с по-добро здравословно състояние, да поддържат здравословно тегло и да имат малко или никаква излишна мазнина в сравнение с хората, които не провеждат физически упражнения.

Мастните клетки произвеждат естроген и повишено количество мастни клетки образува допълнително естроген. Когато гръдните клетки са изложени на повече естроген с течение на времето, рискът от развитие на рак на гърдата е по-висок.

Тютюнопушене

Тютюнопушенето води до редица заболявания и е свързано с повишен риск от рак на гърдата при по-млади жени в пременопауза. Изследванията показват също така, че може да има връзка между много значителна експозиция на тютюнев дим (пасивно тютюнопушене) и риска от рак на гърдата при жени в постменопауза.

Тютюнопушенето е класифицирано като вероятен причинител на рак на гърдата въз основа на ограничени данни. Свързва се с по-високи нива на полови хормони, което може отчасти да се обясни връзката между тютюнопушенето и риска от рак на гърдата.

Рискът от рак на гърдата е с 12 % по-висок при настоящи пушачи, а с 9 % по-висок при бивши пушачи, в сравнение с непушачите. Рискът се увеличава с количеството, продължителността, както и началните години на пушенето (особено ако се започне употребата на цигари преди първото раждане).

Тютюнопушенето също така може да увеличи усложненията от лечението на рака на гърдата, включително:

увреждане на белите дробове от лъчетерапията
по-трудно оздравяване след операция и реконструкция на гърдата
по-висок риск от образуване на кръвно съсиреци при прием на хормонални медикаменти
Алкохол

Изследвания показват, че приемът на алкохолни напитки - бира, вино и спиртни напитки, увеличава риска от хормон-рецептор-позитивен рак на гърдата на жената.

Алкохолът може да повиши нивата на естроген и други хормони, свързани с хормон-рецептор-позитивен рак на гърдата. Алкохолът също така може да увеличи риска от рак на гърдата чрез увреждане на ДНК в клетките.

В сравнение с жените, които не приемат изобщо алкохол, жените, които консумират три алкохолни питиета на седмица, имат 15 % по-висок риск от рак на гърдата. Експерти смятат, че рискът от заболяването се повишава с още 10 % за всяка допълнителна напитка, която жените редовно консумират всеки ден. Най-общо казано, рискът от развитие на карцином на гърдата се увеличава закономерно с броя на питиетата дневно.

Въпреки че само няколко проучвания са проведени за употребата на алкохол и риска от рецидив, изследване е установило, че приемът дори на няколко алкохолни питиета на седмица (3-4 напитки) увеличава риска от рецидив на рак на гърдата при жени, които са били диагностицирани с ранен стадий на болестта.

Хранителен режим

Хранителният режим се смята за частично отговорен за около 30 % до 40 % от всички ракови заболявания.
Но някои храни могат да направят тялото по-здравословно, да стимулира имунната система и да поддържат риска от развитие на рак възможно най-малък.

Изследванията показват, че консумацията на хранителни вещества от различни храни, особено плодове, зеленчуци, бобови растения и пълнозърнести храни, подобряват състоянието на организма и дават на тялото енергията, от която се нуждае. Приемът на храна, отгледана без пестициди, може да предпази от нездравословни клетъчни изменения.

Ракът на гърдата се среща по-рядко в страни, където типичният хранителен режим е на растителна основа и с ниско съдържание на общото съдържание на мазнини (полиненаситени мазнини и наситени мазнини).

Приемът на мазнини с храната е класифициран като вероятна причина за рак на гърдата при жени в постменопауза. Проучване показва, че момичетата, които ядат богата на мазнини диета по време на пубертета, дори ако те не са с наднормено тегло или затлъстяване, могат да имат по-висок риск от развитие на рак на гърдата по-късно в живота.

Рискът от рак на гърдата е с 13 % по-висок при жени с най-висок общ прием на мазнини в сравнение с най-ниските приеми на мазнини според голямо проучване. Рискът също така се увеличава при жени с най-висок прием на наситени мазнини.

Необходими са повече изследвания, за да се разбере по-добре ефекта от хранителния режим върху риска от рак на гърдата. Но е ясно, че калории имат значение, а мазнините са основен източник на калории. Хранителен режим с високо съдържание на мазнини може да доведе до наднормено тегло или затлъстяване, което е рисков фактор за рак на гърдата. Смята се, че жени с наднормено тегло са с по-висок риск от рак на гърдата, тъй като допълнителните мастни клетки образуват естроген, който може да предизвика прекомерен клетъчен растеж на гърдите. Този допълнителен растеж увеличава риска от рак на гърдата.

Също така, според изследване рискът от рак на гърдата е с 15 % по-висок при жени с по-висок хранителен прием на кадмий.

Витамин D помага на организма да абсорбира калций, който е от съществено значение за доброто здраве на костите. Витамин D също така помага за правилното функциониране на имунната, мускулната и нервната системи. Повечето витамин D се образува, когато неактивна форма на хранително вещество се активира в кожата ма индивида, когато е изложен на слънчева светлина. По-малки количества витамин D се намират в мляко, мазни риби и яйца. Тъй като все повече и повече хора прекарват по-голямата част от времето си далеч от пряка слънчева светлина, производството на витамин D от излагане на слънце е ограничено. Изследванията показват, че жените с ниски нива на витамин D имат по-висок риск от рак на гърдата. Витамин D може да играе роля в контролирането на нормалния растеж на клетките на млечната жлеза и може да бъде в състояние да спре растежа на раковите клетки в гърдата.

Прием на контрацептиви

Все още не е ясно кое точно при прием на орални контрацептиви може да изиграе роля за развитието на рака на гърдата. Проучванията показват, че жени, които използват орални контрацептиви повече от 10 години без прекъсване, имат малко по-голям риск за изява на болестта. Има обаче и изследвания, в които се посочва, че приемът на контрацептиви може да предотврати рака на гърдата. На този етап няма единно мнение за контрацептивите като фактор, водещ до развитието на рак.

Професионални експозиции

Резултатите от няколко проучвания показват, че жени, които работят през нощта - работници във фабрики, лекари, медицински сестри и полицаи например - имат по-висок риск от рак на гърдата в сравнение с жените, които работят през деня. Според изследвания рискът от рак на гърдата е 19-48 % по-висок при жени, които някога са работили нощни смени.

Излагането на светлина през нощта се свързва с по-високи нива на половите хормони. Нощните смени на работа нарушават циркадната система, която от своя страна потиска производството на мелатонин.

Мелатонинът е хормон, който играе роля в регулирането на сънния цикъл на организма. Производството на мелатонин е най-високо през нощта и се понижава през деня, когато очите регистрират излагане на светлина. Когато жените работят през нощта или са изложени на външна светлина през нощта, техните нива на мелатонин остават ниски. А мелатонинът намалява циркулиращия естроген, с което може отчасти да се обясни връзката между работата на смени и риска от рак на гърдата.

Професионална експозиция на етилен оксид е класифицирано като вероятна причина за рак на гърдата на базата на ограничените данни. Рискът от рак на гърдата е с около 2-3 пъти по-висок при работниците с най-голяма експозиция.

Експозиции в околната среда

Все повече проучвания се правят, да се разберат възможните влияния при експозиции на химикали от околната среда върху риска от рак на гърдата.

Съединения в околната среда, които имат естроген-подобни свойства, са от особен интерес. Например, такива свойства имат вещества, открити в някои пластмаси, някои видове козметика и продукти за лична хигиена, пестициди. Много от тези химикали се считат за причинители на хормонален дисбаланс. Хормоналните смущения могат да повлияят на действието на естрогена и други хормони в организма, като ги блокират или наподобяват. Естрогенът може да предизвика растеж и развитие на хормон-рецептор-позитивен рак на гърдата, което може да обясни на теория влиянието на химикалите върху риска от заболяването.

До този момент изследванията не показват ясна връзка между риска от рак на гърдата и излагане на въздействието на тези вещества. За съжаление, изучаването на тези ефекти при хора е трудно. Необходими са повече изследвания, за да определят по-добре възможните последици за здравето на тези и други подобни вещества.

 Какви са симптомите и признаците при рак на гърдата?

Симптомите при рак на гърдата често са неспецифични и варират в широки граници. Оплакванията при рак на гърдата могат да се срещат и при много други заболявания, някои от които са напълно доброкачествени заболявания, като възпаления, фиброаденоми и кисти.

Ето основните признаци при рак на гърдата

Наличие на "бучка" или нова маса в гърдите

Бучката, която представлява окръглено плътно, възловидно образувание, е първият признак, говорещ за наличен рак на гърдата. Бучката може да бъде разположена във всяка една част на гърдата, но най-честата локализация на тумора е горният външен квадрант на жлезата.

Бучката обикновено е единична и се усеща като различна тъкан от останалата структура на гърдата. Образуванието може да бъде както спонтанно болезнено, така и при опипване. Повече от 80 % от случаите на рак на гърдата са диагностицирани, когато жената си е открила „бучка”.

Подуване и болка на част от гърдата

Въпреки че повечето видове рак на гърдата не причиняват болка в гърдите, някои го правят. По-често жените изпитват болки в гърдите или дискомфорт, които са свързани с менструалния цикъл. Този тип болка се появява най-често предменструално и често изчезва, след като започне менструалното кървене.

Някои други доброкачествени състояния на гърдата, като мастит, могат да доведат до по-внезапна болка. В тези случаи болката не е свързана с менструалния цикъл.

Болката, която може да бъде спонтанна и / или палпаторна (при натиск), може да се установи от всяка наблюдателната жена. Обикновено болката при рака е само в едната гърда и не се свързва с менструацията.

Също може да се установи и промяна в размера и / или формата на гърдата. Подуване може да се наблюдава в или около гърдата, ключицата или подмишницата. Подуване на гърдата може да бъде причинено от възпалителен рак на гърдата, особено агресивна форма на болестта.

Подуването около ключицата или подмишниците могат да бъдат причинени от рак на гърдата, който се е разпространил в лимфните възли в тези области. Подуването може да се появи дори преди да се палпира бучка в гърдата.

Раздразнена кожа и грапавост

Третият класически симптом на рака на млечната жлеза е срастването на тумора с кожата, при което тя придобива вид на портокалова кора - установява се раздразнена кожа и грапавост.

 

Хлътване или болка на зърното

Ракът на гърдата може да доведе до промени във външния вид на зърното.

Хлътването на зърното е друг типичен симптом. То се получава, ако туморният процес е близо до зърното, и при нарастване на рака на гърдата, то се придръпва навътре.

При засягане на зърното от туморния процес се появява и болка.

Разязвяване или зачервяване на зърното или кожата на гърдата3

Разязвяването и зачервяването на зърното или по кожата на ареолата представлява особена форма на рака на гърдата – болест на Paget. Тя се характеризира с екземоподобен обрив по кожата с леко залющване на кожата на зърното. Установява се също и парене, сърбеж и болка в засегнатата област.

Секрет от зърното, различен от майчина кърма

Изтичане на секрет, различен от мляко, от зърното може да бъде тревожно, но в повечето случаи това е причинено от травма, инфекция или доброкачествен тумор. Но ракът на гърдата може да бъде възможна причина, особено ако течността е кървава.

Секреция от зърното може да се наблюдава като допълнителен симптом при рака на гърдата. Тя обикновено е от едната гърда – тази, която е засегната.

Бучка, подутина в подмишницата

Бучки, намерени в лимфните възли, разположени в мишниците, също могат да са показателни за рак на гърдата. Понякога те могат да са първите симптоми, преди първичният тумор да е предизвикал оплаквания.

Как се прави самопреглед на гърдите?

След навършване на 20 години всяка жена трябва да привикне да прави ежемесечен самопреглед на гърдите си.

Самопрегледът е метод на самостоятелна проверка на състоянието на гърдите, извършван от жените с цел да установят ранните признаци на рака на млечната жлеза, протичащи първоначално безсимптомно, без клинична изява. Факт е, че около 90-95 % от жените сами поставят диагнозата, опипвайки тумор в гърдите си.

Най-подходящият период за самоизследване на гърдите е 14-тия ден от началото на менструацията или това е седмицата след приключване на месечния цикъл.

За самоизследване на гърдите се използват и трите начина, които ще опишем по-долу. Само така могат да бъдат открити промени в тъканта на гърдата. Използването само на един от описаните начини може да стане причина за пропуск и последващо закъснение на лечението.

Опипването на гърдата се извършва с лек натиск за откриване на уплътнения в жлезистата тъкан или за установяване на болезнени места. В този смисъл самоизследването и самонаблюдението, като методи, имат превантивна роля. След установяване на патологични промени е необходима консултация с лекар - хирург. 

Самопреглед в право положение

Застанете пред огледалото с ръце, прибрани до тялото и огледайте гърдите си за всякакви промени.

След това вдигнете ръце над главата и огледайте отново. 

Поставете ръце на ханша и стегнете мускулите на гръдния кош. Внимателно разгледайте формата и външния вид на гърдите си и следете за всяка необичайна промяна.

Самопреглед в банята

При възможност самопрегледът може да бъде извършен по време на къпане под душа или във вана с насапунисани ръце. Този метод, според някои автори, e по-добър, защото кожата и тъканта на млечната жлеза са отпуснати и палпиращите пръсти могат да установят по-дълбоко разположени и по-малки туморни образувания.

Изследването започва с поставяне на лявата ръка на тила. Пръстите на дясната приберете един до друг и започнете да ги движите с леко притискане по лявата гърда чак до подмишницата. Повторете същото и за дясната гърда.

Самопреглед в легнало положение

Поставя се възглавничка под рамото на гърдата, която ще изследваме. Тялото е обърнато леко на противоположната страна. Лявата ръка е под тила при изследване на лявата гърда. Пръстите на дясната ръка са събрани един до друг и чрез кръгови движения, започващи от основата на гърдата към мамилата, се извършва изследване на вътрешната й половина. При палпация на външната половина от гърдата, ръката е прибрана до тялото.

 

Следва смяна на позицията – възглавницата се поставя под дясното рамо, а дясната ръка под главата. Пристъпва към изследване на дясната гърда с лявата ръка.

Изследване на зърното и подмишницата

След приключване на изследването на гърдата нежно притиснете зърната на всяка гърда между палеца и показалеца си, за да проверите за секрет.

В края на самоизследването палпацията завършва с опипване на подмишничните области /ямки/.

Симптоми, за които да следите
Обезпокоителните симптоми, за които жената е необходимо да следи, включват:

Промени във формата и големината на гърдите – отпускане, изпъкнали вени, бръчки или неравности по повърхността на гърдите, като подутини или хлътвания и др. Не се притеснявайте, ако едната Ви гърда е малко по-голяма от другата, това е нормално.
Промени във вида и разположението на зърната – обриви, набръчкване на кожата около зърното, вдлъбване или изместване на зърното встрани, обриви, кръв или секреция.
Промени в начина, по който чувствате гърдите си – поява на бучки или някакво удебеляване, болка в гърдите (особено едностранна).
Ако имате някакви съмнения или откриете някоя от описаните промени, свържете се с Вашия лекар!

Какви са леченията при рак на гърдата

Основните способи за лечение на рака на гърдата са:

оперативни методи
лъчелечение
медикаментозна терапия
Оперативно лечение

Целта на оперативното лечение е отстраняване на първичния тумор и аксиларните (подмишничните) лимфни възли. Обемът на операцията зависи от големината на тумора, стадия на заболяването, желанието на пациентката и други фактори, които трябва да бъдат обсъдени и взети под внимание преди предстоящото лечение.

Съществуват няколко оперативни метода: радикална мастектомия, модифицирана радикална мастектомия и органосъхраняваща операция, които ще опишем по-долу. Терминът "мастектомия" означава премахване на млечната жлеза. Съществуват и рекоструктивни операции след мастектомия, които постигат добри естетични резултати. Съвременните тенденции са за запазване на гърдата операции.

Ето накратко основните видове хирургични способи, използвани за лечение на рака на гърдата:

Органосъхраняваща операция
Това е оперативен метод, при който се запазва гърдата. При този метод се изрязва изцяло туморът, заедно с по 1-2 см от здрава тъкан около него. Този ръб служи като сигурна граница между здравата и засегнатата тъкан. Съществен критерий при органосъхраняващата операция е съотношението обема на млечната жлеза към големината на тумора. От козметична гледна точка този тип оперативно лечение е идеално решение – след това остава само един малък белег. Научно е доказано, че шансовете за оздравяване са еднакво добри както при тези след радикална мастектомия.

Обикновено органосъхраняващата операция се предхожда или се последва от лъчетерапия или лекарствено лечение.

Радикална мастектомия
При този тип оперативно лечение се премахва цялата млечна жлеза, лимфните възли и мускулите от гръдната стена под гърдата. При радикална мастектомия настъпва деформация на гръдния кош. Днес тази операция има все по-малко значение, тъй като е доказано, че няма разлика в преживяемостта сравнено с другите оперативни методи при по-голяма травматичност.

Модифицирана радикална мастектомия
Модифицираната радикална мастектомия представлява отстраняване на млечната жлеза, включително съединителната и мастната тъкан както и лимфните възли в аксилата. Днес за щастие отстраняването на гръдните мускули се налага само когато са засегнати от тумора, но това се случва много рядко, тъй като в повечето случаи ракът на гърдата се открива преди прорастването му в мускулите. Модифицираната радикална мастектомия е съвременна стандартна операция, когато предпоставките за органосъхраняваща операция не са налице.

Отстраняване на лимфни възли
Аксиларните (под мишницата) лимфни възли са първото място, в което постъпват и се разпространяват туморните клетки, като тези възли предпазват преди всичко организма от „нашественици”. Тази защитна функция е ограничена, тъй като е възможно туморните клетки да разрушат лимфните възли и така да попаднат в други части на тялото, където на образуват метастази. Чрез отстраняването на лимфните възли, наречено лимфна дисекция, може да се установи дали лимфните възли са без наличие на туморни клетки или се откриват вече такива. Това е от съществено значение за определяне на прогнозата и за по-нататъшното лечение. Хирургичното отстраняване на всички лимфни възли е задължителна част от всички операция по повод на рак на гърдата. Тъй като при всяка жена броят лимфни възли е различен, съответно броят на отстранените е индивидуален (обикновено от 15 до 20).

Най-новият метод е отстраняване само на първия лимфен възел в аксилата, по пътя на дренирането (оттичането) на лимфата от млечната жлеза. Този лимфен възел се нарича сентинелен или стражеви. Той се маркира с багрило и / или радиоизотопно вещество, след което се отстранява и се изследва хистологично. Ако не е инфилтриран с туморни клетки, не е необходимо да се отстранят другите лимфни възли. Ако в стражевия се открият туморни клетки, е необходимо да се отстранят всичко аксиларни лимфни възли. Този метод има предимство с това, че ако няма инфилтрация на туморни клетки, може да се спести хирургичното отстраняване на всички лимфни възли. Освен това не се нарушават лимфните пътища и не довеждат до ограничения в движенията на ръката, лимфен оток и болки.

Пластична реконструкция на бюста
Целта на пластичното моделиране на бюста е да се попълни всичката отстранена тъкан, така че оперираната гърда да наподоби отново здравата. Дали и кога да бъде възстановен бюстът, е въпрос на дискусия между лекаря и пациентката. Възможно е да се направи незабавна реконструкция по време на операцията по повод на рак на гърдата или в един по–късен етап, което ще изисква нова операция.

Пластичната реконструкция на бюста се осъществява чрез три основни метода:

Техника чрез поставяне на чужди изкуствени материали (гръдни протези) под кожата на гръдната стена и мускулите
Реконструкция с кожно–мускулни ламба от собствена тъкан, в съчетание с имплантат от силиконов гел или физиологичен разтвор
Реконструкция със собствена тъкан, без използване на чужд материал
Усложнения след оперативното лечение
Усложненията след оперативното лечение на рака на гърдата могат да включват:

Изтичане на лимфа (лимфорея)
Оток на ръката
Болка в гръдната стена
Тръпнене на ръката
Пареза на ръката
Контрактура (трайно сгъване) на ръката

Лъчетерапия

Лъчетерапията има за цел да унищожи евентуално останали туморни клетки в гърдата или в областта на белега, така че да не се образува нов тумор (рецидив).

Лъчетерапията започва веднага след като оперативната рана е заздравяла, обикновено около двадесетия ден след операцията, по възможност до четиридесетия ден. За да се проведе лъчетерапията, кожата около раната трябва да е спокойна, зараснала и без корички. Понякога е необходима радиотерапия дори и при отстраняване на гърдата. Тя се налага, когато е налице:

не напълно отстранен тумор
когато туморът е засегнал лимфните възли в близост до ключицата
когато туморът е проникнал в гръдния мускул и поради това често може да рецидивира
Лъчетерапията протича, като преди облъчването млечната жлеза се изследва с помощта на така наречен планиращ компютърен томограф. Той дава сведения на лекаря относно големината, обема, теглото и състоянието на тъканите на гърдата, която ще бъде облъчвана. Изчислява се необходимата обща доза на облъчване. Единица мярка за доза е 1 Грей (1 Gy). Индивидуалната лечебна доза се движи между 45-55 Gy. Лъчелечението се понася по–добре, когато е разделено на възможно много отделни дози, където най-високата единична доза да възлиза на 2 Gy. Това означава един курс на лечение от общо 5 до 6 седмици с по 5 сеанса на седмица. 

Усложнения след лъчетерапия
Възможни са някои местни и общи реакции на организма, възникнали като усложнения след лъчетерапията, като:

Зачервяване и хиперпигментация на кожата в полето на облъчване
Сърбеж в областта на облъчването
Отпадналост
Безапетитие
Гадене
Световъртеж
Главоболие

Лекарствена терапия

 

 

На този етап от развитието на клиничната онкология лекарственото лечение претърпява най-бързо развитие. Непрекъснато се регистрират нови фармакологични и биологични лекарства за лечението за рака на гърдата, които водят до подобряване на терапевтичните резултати.

Лекарствената терапия бива: 

Адювантно (добавъчно) или следоперативно – след радикално лечение на първичния злокачествен тумор в млечната жлеза, което води до увеличаване на броя на излекуваните болни или до увеличаване на преживяемостта без прогресия на заболяването. Изборът на метода на адювантно лекарствено лечение (химиотерапия и / или хормонотерапия) се основава на редица прогностични фактори, като големината на първичния тумор, липсата или наличието на ангажиране на аксиларните лимфни възли от метастази, статуса на естрогенните, прогестероновите и HER2 рецептора в туморната тъкан (положителни или отрицателни), от хистологичния вид и степента на диференциация, от възрастта и общото състояние на пациентката и от евентуалните придружаващи заболявания.
Неоадювантно (предоперативно) лечение – прилага се при болни с тумор над 3 см с цел намаляване размерите на тумора и създаване на възможност за органосъхраняваща операция. Също се прилага при локално напреднали тумори с цел своевременно лечение на микрометастазите (попадналите туморни клетки в кръвоносните и лимфните съдове). На трето място неоадювантното лечение цели да намали размера на неоперабилните локално напреднали тумори и създаване на възможност за радикална операция.
Палиативно лечение – прилага се при метастазирало заболяване и има за цел удължаване на преживяемостта и подобряване качеството на живота.
Хормонална терапия
В онкологията хормоналните препарати действат като антагонисти на естествените хормони. При рака на гърдата роля за развитието на тумора имат женските полови хормони – естрогените и прогестерона. Хормоналните препарати имат цитостатично действие, т.е потискат или спират развитието и размножаването на туморните клетки.

Има два типа рак на гърдата. Единият вид е хормонално зависим и съответно хормоно-чувствителен. При него туморните клетки притежават рецептори за естрогена и /или прогестерона, женските полови хормони се свързват съответно с тях и стимулират развитието на тумора. От друга страна хормоналните лекарства блокират естрогенните и прогестероновите рецептори и пречат на действието на съответните хормони. Този вид карцином е чувствителен на хормонална терапия и е с по-добра прогноза. Другият вид карцином е хормоно-независим и хормоно-нечувствителен. При него туморните клетки не притежават рецептори за естрогена и / или прогестерона и женските полови хормони нямат роля за неговото нарастване, затова той е и нечувствителен на хормонална терапия.

Съществуват няколко групи хормонални препарати, респективно хормонални блокери, които се прилагат при рак на гърдата – антиестрогени, ароматазни инхибитори, гонадотропин релизинг аналози, гестагени.

Антиестрогени
Ако туморните клетки са богати на рецептори за естрогена, то този тумор се определя като естрогенен рецептор позитивен. При този вид тумори се провежда лечение с антиестрогени. В България се провежда лечение с препарата тамоксифен. Той блокира както активността на естрогените, така и тяхната продукция от яйчниците, надбъбречните жлези и мастната тъкан. Около 40 % от жените в предменопауза и около 70 % от жените в менопауза за естроген рецептор позитивни. Антиестрогените инхибират естрогенните рецептори и блокират действието на хормоните.

Страничните реакции, които могат да настъпят при лечение с тамоксифен, са топлите вълни, сухота във влагалището, промяна в настроенията и либидото, главоболие, вагинално кървене, промени в лигавицата на матката, като полипи, или да доведе и до карцином на матката. Въпреки това те имат и други положителни страни, като намаляване на нивата на холестерола, намаляване на риска от сърдечно-съдови инциденти, а при жени в менопауза - запазване на костната плътност и предпазване от остеопороза.

Тамоксифен се прилага като адювантно лечение при рецептор позитивни болни до 5 години при жени в пред- и в менопауза. Тамоксифен се прилага и като лекарство на първа линия при метастазиране на заболяването и рецептор позитивен тумор. Лечението с този препарат намалява риска от развитие на карцином в другата млечна жлеза. Някои изследвания доказват и ползата от приемането на тамоксифен за профилактика на рак на гърдата при жени с повишен риск от появата му, най-вече при жени с наследствена предиспозиция.

Ароматазни инхибитори
Ароматазните ензими катализират превръщането на андрогени в естрогени в надбъбречните жлези, мастната тъкан, също и синтезата на естрогени в тумора. Ароматазните инхибитори, блокирайки ароматазата, прекъсват този процес. Днес се прилагат трета генерация ароматазни инхибитори, които са селективни и не водят до намаляване на синтезата на кортизол и алдостерон и са с по-малко странични реакции.

Препарати, които се използват в момента, са: Анастрозол (Аримидекс), Летрозол (Фемара), Екзаместан (Аромазин). Най-често срещаните странични реакции включват: топли вълни, сухота във влагалището, намаляване на броя на лимфоцитите, световъртеж, главоболие, отоци, рядко тромбоемболия, косопад, мускулни и ставни болки, умора, запек и др.

Ароматазните инхибитори се прилагат при болни с метастазирало заболяване като втора линия след тамоксифен при жени в естествена или изкуствено индуцирана менопауза. Аримидекс се използва и като лекарство на първа линия при метастазирало заболяване.

Гонадотропин рилизинг хормон аналози или агонисти (ГнРХ)
Този хормон се синтезира в хипоталамуса, като стимулира синтезата и освобождаването на лутеинизиращия хормон (ЛХ) и фоликулостимулиращия хормон (ФСХ) от хипофизата, а те съответно стимулират синтезата на естрогени от яйчниците и надбъбречните жлези. ГнРХ агонистите са синтетични аналози на естествения хормон, като те блокират рецепторите за ГнРХ в хипофизата. В началото се отделят големи количества ЛХ и ФСХ от хипофизата, но след 3-седмично лечение вследствие на свръхпродукцията на тези хормони се стига до абсолютно блокиране на ГнРХ рецепторите и намаляване на нивата на ЛХ и ФСХ до минимум. Този процес е обратим и след спиране на лечението функцията на яйчниците се възстановява напълно.

За лечение на рак на гърдата е регистриран препарата Госерелин (Золадекс). Препаратът се прилага подкожно на корема през 4 седмици като депо капсула. Страничните ефекти при лечение със золадекс са симптомите на менопаузата - намаляване на либидото, топли вълни и др. Золадекс се прилага адювантно и при метастазирало заболяване при болни с рецептор позитивни тумори самостоятелно или в комбинация с тамоксифен. Лечението със золадекс е алтернатива на оперативно отстраняване на яйчниците и е разбираемо, че то се предпочита от пациентките.

Гестагени
Гестагените инхибират по пътя на обратната връзка, в резултат на което се намалява секрецията на естрогени в яйчниците. Те също стимулират разграждането на естрогените в туморната тъкан. Гестагените се прилагат при жени с метастазирало заболяване в пред- и в менопауза най-често като трета линия. Те имат анаболен ефект (повишават апетита), протектират костния мозък (при хора с анемия). Страничните действия са наддаване на тегло, задръжка на течности, венозни тромбози, повишаване на кръвното налягане, акне и др.

Химиотерапия
Химиотерапията има различно действие от това на хормоналните препарати. Цитостатиците имат цитотоксично действие – увреждат и унищожават туморните клетки, като имат различен механизъм на действие. За жалост цитостатиците не различават туморните клетки от здравите и затова увреждат и здравите тъкани, най-вече тези с висок растежен потенциал (костен мозък, лигавицата на стомашно-чревния тракт, космения фоликул). Поради това се получават и страничните действия на тези медикаменти, като гадене и повръщане, вкусови и обонятелни нарушения, косопад, намаляване на броя на левкоцитите, анемия, аменорея. Най-често се прилага полихимиотерапия от 2-3 цитостатика в един или няколко дни, които поединично са ефективни при рак на гърдата. Целта е да се получи максимален терапевтичен ефект при минимална токсичност за организма. Ракът на гърдата спада към туморите със средна чувствителност към цитостатиците.

Най-ефикасните схеми на този етап са антрациклини (Фарморубицин) и таксани (Доцетаксел - Таксотер).

Химиотерапията се прилага на цикли обикновено през 21 дни, най-често като венозна инфузия. Когато се докаже, че дадена терапевтична схема е ефикасна, колкото повече цикъла се проведат (обикновено 6), толкова крайният резултат ще е по-добър. Това е така, защото туморните клетки също си почиват през определени периоди между деленията, както е при нормалните клетки. През времето на почивка те не са застрашени от цитостатиците, които могат да действат само когато туморните клетки растат или се делят. Затова химиотерапията се назначава в продължение на месеци, за да се намали вероятността да останат „почиващи си” клетки, от които след пробуждане ракът да се зароди наново. Има изследвания, които показват, че жени с рецептор негативни тумори са по-чувствителни на химиотерапия. Тъй като хормоналните препарати забавят растежа и деленето на туморните клетки, а цитостатиците са ефективни при тумори с висок растежен потенциал, то хормоналната терапия се назначава след провеждане на химиотерапията.

Прогнозата при рак на гърдата обикновено се обуславя на вероятността за преживяемост без прогресия или преживяемост без заболяване. Тези прогнози се основават на статистиката на пациенти с рак на млечната жлеза с подобна класификация.

Прогнозата е важна за решенията относно начина на лечение, тъй като пациенти с добра прогноза обикновено се подлагат на по-малко инвазивни процедури, като лумпектомия и радиационна терапия или хормонална терапия, докато на пациенти с лоша прогноза обикновено са предлагани по-агресивни лечения, като по-обширна мастектомия и химиотерапия с едно или повече лекарства.

Прогнозата може да се изрази с думи (като отлична, добра, лоша) или с числа. Често се изразява като 5- или 10-годишна преживяемост след поставяне на диагнозата. 80 %-на 5-годишна преживяемост означава, че от 100 души, диагностицирани с рак на гърдата, 80 е вероятно да бъдат живи след 5 години. Това не означава, че тези хора ще живеят само за срок от 5 години. Тази прогноза отразява само колко хора са с тенденция да бъдат живи в този момент от време.

Пациентът може да чуе думите "излекуван" и "всичко е чисто" в ежедневната употреба, но е малко вероятно да бъдат използвани от специалисти. Това е така, защото не е възможно да има сигурност, че след поставяне на такава диагноза ракът на гърдата няма да се върне повече.

Лечението на рака на гърдата ще бъде успешно за много хора, както и рискът от рецидив на рак на гърдата става по-малък с течение на годините. Но тъй като заболяването може да се появи отново много години по-късно, никой не може да каже, че даден пациент категорично е излекуван.

"Всичко е чисто" ще означава, че няма очевидни признаци на рак след лечението в този момент от времето.

Пациентът може да чуе думата "ремисия". Това означава, че няма признаци на рак на гърдата, но това може да бъде временно или постоянно.

Съществуват редица фактори за рак на гърдата, които повлияват прогнозата. Те включват:

степента на рака на гърдата
размера на рака на гърдата
статусът на лимфните възли
статуса на HER2
наличието на хормонални рецептори в раковите клетки
вида на рака на гърдата

Прогностичните фактори са отразени в схемата за класификацията на рак на гърдата, включително етап (т.е. размер на тумора, локализация, разпространение на болестта в лимфните възли и други части на тялото), клас, рецидив на заболяването, както и възрастта и здравето на пациента. "Nottingham Prognostic Index" е най-често използваното прогностично средство.

Етапът на рака на гърдата е най-важният компонент на традиционните класификационни методи на рака на гърдата, тъй като има най-голям ефект върху прогнозата от други фактори. Определянето на етапа взема под внимание размера, локалното засягане, състоянието на лимфните възли и наличие на метастатично заболяване. Колкото по-висок е етапът при диагностициране на състоянието, толкова по-лоша е прогнозата. Етапът се повишава от инвазивност на болестта към лимфните възли, гръдната стена, кожата и агресивността на раковите клетки. Етапът се понижава при наличие на безракови зони и поведение на клетките, близко до нормалното. Размерът не е фактор при определяне на етапа, освен ако ракът е инвазивен. Например дукталният карцином in situ със засягане на цялата гърда ще е етап 0 и следователно ще има отлична прогноза.

Ракови заболявания I-ви етап имат отлична прогноза и обикновено се лекуват с лумпектомия и понякога радиационно лечение. Рак II-ви и III-ти етап с прогресивно по-лоша прогноза и по-голям риск от рецидив обикновено се лекуват с хирургично лечение (лумпектомия или мастектомия с или без отстраняване на лимфен възел), химиотерапия, а понякога и радиационно лечение.

Метастатичен рак IV-ти стадий (т.е. разпространен в отдалечени места) има лоша прогноза и се третира с различни комбинации от всички видове лечения - операция, лъчетерапия, химиотерапия и целенасочена терапия. Има 5 %-но 10-годишно преживяване без лечение и 10 %-но с оптимално лечение.

Етапът на рака на гърдата се оценява чрез сравнение на клетките на рака на гърдата и здравите клетки на гърдата. Колкото по-сходни до здравите клетки са раковите, толкова по-бавен е техният растеж и по-добра е прогнозата. Ако клетките не са добре диференцирани, те ще се появят незрели, ще се делят по-бързо и ще са с тенденция да се разпространяват. Добра диференциация се наблюдава при I-ви стадий, умерена - при II-ри стадий, а лоша или липса на диференциация - при III-ти или IV-ти стадий. Най-широко използвана система за класифициране е схемата Nottingham.

Наличието на естрогенови или прогестеронови рецептори в раковата клетка е важно за посоката на лечението. Пациенти, които не са с положителен тест за тези специфични рецептори, нямат да бъдат в състояние да отговорят на хормонална терапия и това може да повлияе на шансовете им за преживяемост в зависимост от това какви опции за лечение остават, точния вид на рака и колко напреднала е болестта.

В допълнение към хормоналните рецептори, има и други рецептори на клетъчната повърхност, които могат да повлияят на прогнозата и лечението. Статусът на HER2 насочва курса на лечение. Пациентите, чиито ракови клетки са позитивни за HER2, са с по-агресивно заболяване и могат да се третират с "прицелна терапия" (таргетна терапия), трастузумаб (Herceptin), моноклонално антитяло, което е насочено към този протеин и подобрява значително прогнозата.

По-младите жени са с тенденция да имат по-лоша прогноза в сравнение с жените след менопауза поради няколко фактора. Гърдите им могат да се променят с техните менструални цикли, те могат да кърмят бебета и могат да не забележат промените в гърдите си. Ето защо по-младите жени са обикновено е по-напреднал етап при диагностициране. Съществуват също така и биологични фактори, които допринасят за по-висок риск от рецидиви на болестта при по-младите жени с рак на гърдата.

Тъй като ракът на гърдата при мъже обикновено се установява на по-късни етапи, обикновено изходът от заболяването и прогнозата са по-лоши.

Начини за изготвяне на прогноза

Съществуват различни начини за изготвяне на прогноза. По-често използваните методи са:

Nottingham Prognostic Index
Nottingham Prognostic Index е точкова система, която използва различни фактори, като степен и размера на рака на гърдата и наличието на ракови клетки в лимфните възли. В зависимост от резултата, прогнозата е отлична, добра, умерена или лоша. За всяка категория има оценка на броя на хората, живи след 5 години.

Компютърни програми
Лекарите понякога използват онлайн програми за оценка на прогнозата, като Adjuvant! Online или Predict. Те използват информация за човека и рака на гърдата с данни от големи проучвания. Резултатите често са представени като процентна честота на преживяемост след 5 и / или 10 години след поставяне на диагнозата.

Програмите също така оценят подобрението на преживяемостта от лечения, като химиотерапия или хормонална терапия.

Oncotype DX
Някои изследвания анализират проба от рак на гърдата, за да се провери неговия генотип. Едно от тези изследвания се нарича Oncotype DX.

Въпреки че не е подходящо за всеки пациент, това изследване изчислява колко вероятна е повторната поява на рака. Тестът анализира група от 21 гени, открити при рак на гърдата. В момента той е одобрен за употреба при рак на гърдата, който е положителен за хормонални рецептори и без засягане на лимфните възли.

 Как прогнозата влияе на пациента

Емоционалното въздействие на диагнозата "рак", симптомите, лечението може да бъде тежко. Повечето големи болници са свързани с групи за подкрепа на пациенти с рак на гърдата, които осигуряват благоприятна среда за подпомагане на пациентите да се справят и да получат перспектива от преживелите тази болест.

Прогнозата на заболяването може да бъде трудна за приемане в зависимост от информацията, която включва. Добрата прогноза може да насърчи и обнадежди пациента. Ако прогнозата е по-лоша, пациентът може да почувства безпокойство за бъдещето.

Никое изследване или тест не може да предскаже с пълна сигурност какво ще се случи с пациента. Понякога хората с лоша прогноза живеят дълго време. По същия начин, ракът на гърдата може да появи отново при хора с привидно отлична перспектива.

Не всички пациенти с рак на гърдата изживяват болестта по един и същи начин. Фактори, като възраст, могат да имат значително въздействие върху начина, по който пациентът се справя с диагнозата рак на гърдата. Жени в пременопауза с естроген-рецепторен позитивен рак на гърдата трябва да се изправят пред проблемите на ранната менопауза, предизвикана от много химиотерапевтичните подходи, използвани за лечение на рак на гърдата, особено тези, при които се употребяват хормони, за да се противодейства на овариалната функция.

Хранене и рак на гърдата

Храненето дава на тялото хранителните вещества, от които се нуждае, и е важно за всеки. Когато се комбинира с физическа активност и поддържане на здравословно тегло, храненето е отличен начин за поддържане на здраво и силно тяло.

Ако сте в процес на лечение за рак на гърдата или сте били лекувани за рак на гърдата в миналото, доброто хранене е особено важно за Вас. Може да прочетете за здравословното хранене и какво и как се яде по време на и след лечението:

Какво означава здравословно хранене?

Здравословно хранене означава консумация на различни храни, които Ви предоставят хранителни вещества за поддържане на здравето, да се чувствате добре и да имате енергия. Тези хранителни вещества включват протеини, въглехидрати, мазнини, вода, витамини и минерали.

Ако имате анамнеза за рак на гърдата или сте в процес на лечение, доброто хранене е особено важно за Вас. Какво ядете може да повлияе на имунната Ви система, настроението и нивото на енергия.

Здравословно хранене по време на лечението

Ако се възстановявате от операция, химиотерапия, лъчетерапия или друго лечение на рак на гърдата, Вашата основна цел е да оздравеете. Храненето ще Ви помогне да останете силни, като предоставя на тялото Ви хранителни вещества, от които се нуждае.

Вашето общо здравословно състояние и тегло преди диагнозата играе роля, също и видът и продължителността на лечението Ви. По време на терапията се вслушайте в тялото си и отговаряйте на нуждите му. Можете да продължите да се наслаждавате на готвенето и храненето и да имате нормален апетит. Или може да има дни, когато не Ви се яде нищо, дни, когато искате да ядете всичко, и моменти, когато само някои неща имат добър вкус за Вас. Най-добре е имате гъвкав, здравословен хранителен режим, който да Ви помогне да се справите с променящите се нужди на тялото Ви.

Здравословната диета - с голямо разнообразие от храни, което включва много плодове и зеленчуци и протеини - дава запасите от хранителни вещества, от които се нуждаете, за да запазите силите си, докато сте подложени на лечение за рак на гърдата. Тези резерви също помагат за възстановяването на организма и поддържане на имунната система силна. Освен това, здравословният хранителен режим може да Ви помогне за облекчаване на страничните ефекти на терапията. Има доказателства, че някои лечения на рак на гърдата оказват по-добър ефект при пациенти, които се хранят с достатъчно калории и протеини.

Здравословно хранене след лечение

Много хора с рак на гърдата имат дълъг и активен живот след лечение. Здравословното хранене по време на лечение и физическата активност са важни, както и след лечение.

Някои хора увеличават теглото си по време на и след лечението, което може да бъде тревожно. Това може да се дължи на странични ефекти на някои лекарства, които повишават апетита, задържане на течности, по-малко физическа активност, естествена или ранна менопауза, което увеличава вероятността от увеличаване на телесното тегло.

Изследвания показват, че липсата на физическа активност и наличието на наднормено тегло може да увеличи риска от рецидив на рак на гърдата. Здравословен хранителен режим и физически упражнения могат да Ви помогнат да поддържате здравословно тегло и ще Ви даде повече енергия, докато се възстановявате и подобрявате качеството си на живот. Доброто хранене ще помогне на тялото да възстанови силата на мускулите и да преодолее нежелани реакции, като анемия или умора.

Докато някои хора покачват телесното си тегло по време и след лечение на рак на гърдата, други губят тегло. След операция много хора откриват, че са свалили няколко килограма. Странични ефекти от химиотерапията, като повръщане и диария, също могат да предизвикат отслабване. То може да причини умора и може да удължи времето, необходимо за възстановяване от лечението. Загубата на тегло може също да отслаби имунната ви система и да Ви направи по-податливи на инфекции.

Ако сте загубили тегло по време на лечението, някои прости промени в диетата могат да Ви помогнат. За да поддържате или да качите теглото си, трябва да приемате повече калории и повече протеини.

След като приключите с лечението, най-добрият хранителен режим за Вас ще помогне да възвърнете силата си и удоволствието от живота. Докато учените все още проучват дали консумацията на нездравословна храна може да увеличи риска от повторна поява на рак на гърдата, положителните промени в диетата ще играят активна роля в процеса на възстановяване и благотворен ефект върху общото състояние. Ето някои съвети, които да В помогнат да улесните здравословното готвене:

Консумирайте разнообразни храни - купувайте нови плодове, зеленчуци или пълнозърнести продукти всеки път, когато отидете в магазина за хранителни стоки. Здравословно хранене означава консумация на разнообразие от храни. Разбира се, морковите са пълни с витамини, но ако всичко, което сте яли, са моркови, няма да сте здрави. Не се страхувайте да опитате нещо ново!
Консумирайте нискомаслено мляко и млечни продукти - ако сте свикнали да пиете пълномаслено мляко, смесете пълномаслено мляко с обезмаслено или нискомаслено мляко.
Избягвайте солени, мариновани и пушени храни - те са с тенденция да съдържат много сол и нитрати, които могат да допринесат за високо кръвно налягане при някои хора.
Приготвяйте храната чрез печене вместо пържене - хидрогенирана растителна мазнина, често използвана за пържене, съдържа транс-мазнини, които могат да повишат холестерола.
Консумирайте пресни хранителни продукти.

Проучвания за връзката между диетата и рака на гърдата

Областта на научни изследвания, разглеждаща връзката между диетата и рака на гърдата, е много трудна, тъй като хората консумират набор от различни храни в различна степен. Създава се представа за храненето и рака на гърдата, когато се наблюдават темповете на болестта в различните страни.

Японските жени имат много по-ниска честота на рак на гърдата, отколкото американските жени. Но когато японските жени емигрират, за да живеят в САЩ, техният риск от рак на гърдата нараства. Така че разликата в риска трябва да е свързана с начина на живот или околната среда по-скоро, отколкото наследствения рисков фактор. Най-очевидната промяна е диета.

За да се направят категорични изводи за храненето и болестта, учените трябва да контролират всичко, което група от хора яде през целия си живот. Това всъщност не е възможно да се направи.

Голям изследователски проект в Европа, наречен EPIC, изучава връзките между начина на живот и рака и включва около 520 000 души в 10 европейски страни.

Има много изследвания за ефекта на хранителните фактори върху риска от рак на гърдата и досега повечето констатации са неубедителни и противоречиви. Но има някои доказателства за следните фактори:

Хранителните мазнини и рак на гърдата

Проучване показва, че жени след менопауза, които са приемали повече мазнини в диетата си, са с повишен риск от рак на гърдата. Установено е, че жените, които консумират по-високи нива на наситени мазнини, имат двойно по-висок риск от рак на гърдата от тези, които приемат по-малко количество.

Храни с високо съдържание на наситени мазнини включват:

Месо
Месни продукти, включително колбаси
Масло и свинска мас
Сирене
Сметана, заквасена сметана и сладолед
Някои снаксове и шоколадови изделия
Бисквити, торти и сладкиши
Хората, които консумират много храни, съдържащи рибено масло (морски омега-3 полиненаситени мастни киселини), имат по-нисък риск от рак на гърдата, отколкото хората, които консумират само малки количества.

Захари, въглехидрати и рак на гърдата

Няма значимо доказателство за наличието на пряка връзка между захари и въглехидрати и рак на гърдата. Но едно голямо проучване на жени от китайски произход в САЩ е установило, че за жените, по-млади от 50-годишна възраст, високо въглехидратната диета леко повишава риска от развитие на рак на гърдата. И проучване на EPIC показва, че високо въглехидратни диети са свързани с повишен риск от вид рак на гърдата, наречен естроген-рецептор-отрицателен рак на гърдата.

Консумацията на твърде много захар може да доведе до увеличаване на телесното тегло, а наднорменото тегло увеличава риска от рак на гърдата при жени след менопауза.

Млечни храни и рак на гърдата

Млечните продукти са изследвания за техния ефект върху риска от рак на гърдата. Някои скорошни изследвания са показали, че жените с по-висок прием на млечни продукти имат по-нисък риск от рак на гърдата, но са необходими резултати от още изследвания, преди да е напълно доказано това твърдение.

Млечните продукти са с високо съдържание на калций и няколко изследвания показват по-малък риск от рак на гърдата при жени с висок прием на калций или високи нива на калций в кръвта.

Фибри и рак на гърдата

Фибрите се съдържат главно в плодовете, зеленчуците и пълнозърнестите житни растения. Има известни доказателства, че диети, съдържащи повече от 25 грама фибри на ден, намаляват риска от рак на гърдата при жени с пременопауза.

Установено е, че консумацията на пшенични трици, съдържащи фибри, понижава нивата на естроген при жени, които все още не са преминали в менопауза. По-ниски нива на естроген могат да помогнат за намаляване на риска от рак на гърдата. Учените не са съвсем наясно с това защо пшеничните фибри намаляват нивата на естроген. Може да не е ефект на самите фибри. Вместо това, може да се дължи на това, че диетата с високо съдържание на фибри съдържа по-малко мазнини и повече антиоксиданти, отколкото хранителен режим с ниско съдържание на фибри.

Плодове и рак на гърдата

Проучване е установило, че жените, които консумират повече плодове, са с по-нисък риск от рак на гърдата. Това може да се дължи на фибрите и антиоксидантите, които съдържат. Антиоксидантите са молекули, които предотвратяват химичен процес, наречен окисляване, което се случва, когато кислородните молекули се свържат с друго химично вещество. Окислението може да предизвика генетично увреждане на клетки, което може да доведе до рак. Антиоксидантите включват витамини А, С, Е и селен.

Ако промените хранителния си режим така, че да включите повече плодове и зеленчуци, почти сигурно ще ядете по-малко мазнини. Така ще бъде по-вероятно да запазите теглото си в рамките на здравословния диапазон. Това помага да се намали риска от рак на гърдата.

Соеви храни и други фитоестрогени и рак на гърдата

Поради разликата в процентите на рака на гърдата в различни части на света учените провели проучвания в потенциалното влияние на консумацията на фитоестрогени върху риска от развитие на рак на гърдата.

Фитоестрогените са химични вещества, съдържащи се в растенията (фито означава растение). Така че те също могат да се наричат растителни естрогени. Те имат сходна структура на женския полов хормон естроген. Има различни видове фитоестрогени. Някои от тях са открити в соеви продукти (изофлавони). Други са намерени във фибрите от цели зърна, плодове, зеленчуци и ленено семе (лигнани). Млякото също може да съдържа фитоестрогени, но това зависи от храната на кравите.

Изследванията в областта на ефекта на лигнаните върху риска от рак на гърдата са противоречиви. Изследователи са разгледали всички проучвания, които са били направени. Те установили, че при жените в менопауза високи нива на лигнани в диетата леко намаляват риска от рак на гърдата, но няма ефект при жени в пременопауза.

Проучване през 2002 г. е установило, че жените с диета с високо съдържание на соя са имали по-малко плътна тъкан на гърдата в сравнение с жените с диета с ниско съдържание на соя. По-висока плътност на гръдната тъкан е свързана с по-висок риск от рак на гърдата. Това е първото проучване за пряка връзка между консумацията на соя и ефекта върху гръдната тъкан. Комбинирането на резултатите от много отделни проучвания (мета-анализ) показа, че азиатските жени, които приемат най-големи количества соеви храни, са имали по-нисък риск от рак на гърдата. В други части на света повечето жени не ядат соя достатъчно, за да се намали рискът от рак на гърдата.

Няколко проучвания показват, че приемът на фитоестрогени (соево брашно и добавки с ленено семе) редовно в продължение на няколко седмици намалява нивата на естроген. Една от активните съставки в соята е изофлавон. Този химикал е подобен на естрогена и намалява ефекта на човешкия естроген в организма. Високите нива на човешки естроген могат да увеличат риска от рак на гърдата.

Каротеноиди и рак на гърдата

Каротеноидите са органични оцветители (пигменти), съдържащи се в някои растения. Храните, които са добър източник на каротиноиди, включват моркови, сладки картофи, спанак, зеле, зеленолистни зеленчуци, папая, чушки и домати.

Обобщение на публикувани проучвания показват, че жените с високи нива на каротеноиди в кръвните проби могат да имат по-малък риск от рак на гърдата.

Флавоноли и флавони и рак на гърдата

Флавонолите и флавоните са вещества, открити в растения. Наричат се също флавоноиди или биофлавоноиди. Флавоноли се съдържат във високи нива в лука, броколи, черен чай, зелен чай, плодове. Флавони са открити в ароматните билки, целина, чай от лайка.

Проучванията показват, че хората, които имат високи нива на флавоноиди в хранителния си режим, имат по-нисък риск от рак на гърдата, отколкото хората с по-ниски нива.

Кафе и рак на гърдата

Много изследвания са проучвали връзката между консумацията на кафе и риска от рак. Но няма научни доказателства, които да показват, че кафето увеличава риска от рак на гърдата.

Предотвратяване на рак на гърдата с диета

Изследователите смятат, че могат да бъдат предотвратени 9 от всеки 100 случая на рак (9%) чрез промяна на хранителния режим. Изследванията също така показват, че около 5 от всеки 100 случая на рак (5%) биха могли да бъдат избегнати чрез поддържане на здравословно телесно тегло.

Възможно е да помогне за предотвратяване на рак на гърдата, ако:

замените животинските мазнини с полиненаситени мазнини и мононенаситени мазнини (като зехтин)
консумирате повече изофлавони (съдържащи се в соя, грах и фасул) и лигнани (съдържащи се в зеленчуци, плодове, зърнени храни, чай и кафе)
Също така е възможно да е от полза:

консумацията на повече фибри от пшенични трици, зърнени храни, боб, плодове и зеленчуци
достатъчно калций в хранителния режим - от мляко и други млечни продукти, зелени листни зеленчуци (като броколи, зеле), соя, тофу, ядки, риба
консумацията на много плодове и зеленчуци
Ако следвате тези насоки, ще имате по-здравословен хранителен режим. Това Ви помага да поддържате теглото си в нормални граници и може да помогне за предпазване от различни хронични заболявания. Намаляването на приема на алкохол също може да намали риска от рак на гърдата и други заболявания.

 

 

Pin It

Здравни проблеми

Акне
Алергия
Алкохолизъм
Анална фисура
Анемия
Апендицит
Астма
Атеросклероза
Атрофия
Безплодие
Болест на Паркинсон
Бронхит
Бременност
Вагинално течение
Варицела
Високо кръвно
Висок холестерол
Витилиго
Въшки
Глаукома
Грип
Гъбички
Далекогледство
Депресия
Диабет
Детски хемангиоми
Дребна шарка
Ендометриоза
Еректилна дисфункция
Запек
Затлъстяване
Защита от насекоми
Зъбен камък
Избелване на зъби
Инсулт
Инфаркт
Инконтиненция на урина
Камъни в бъбреците
Кариес
Катаракта
Колики
Кога да потърсим лекар при грип?
Косопад
Контрацепция
Късогледство
Кървене на венците
Макулна дегенерация
Мигрена
Менопауза
Миома
Остеопороза
Псориазис
Проблеми с еякулацията
Проблеми с мъдреците
Панкреатит
Разширени вени
Рахит
Рак на гърдата
Рак на гърдата
Разстройство
Рак на простатата
Сърдечна недостатъчност
СИНДРОМ НА СУХОТО ОКО
Синдром на сухото око
Синузит
Спортен травматизъм
Скарлатина
Сърдечни аритмии
Синдром на поликистозните яйчници
Сексуални проблеми
СПИН
Сърдечни клапни пороци
Устна хигиена
Хламидиална инфекция на гениталиите
Хемороиди
Хепатит
Херния
Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)
Целулит
Цистит
Човешки папилома вирус (HPV)
ЧОВЕШКИЯТ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
Язва

Безплатна доставка за поръчки на стойност над 49 лв.

Доставка за Пловдив за поръчки под 39 лв. - 2.99 лв. - до адрес.

Поръчка по телефона:

Поръчки по телефона може да правите само от Понеделник до Петък 9-18 часа.

Изберете продуктите които желаете да закупите и ни се обадете на телефони: 0885881076.

Наш служител ще запише поръчката Ви.

Последно разглеждани продукти

Следвайте ни във Facebook!

Интересни публикации

Абонирайте се за новини и промоции!
bg Bulgarian af Afrikaans sq Albanian ar Arabic hy Armenian az Azerbaijani eu Basque be Belarusian ca Catalan zh-CN Chinese (Simplified) zh-TW Chinese (Traditional) hr Croatian cs Czech da Danish nl Dutch en English et Estonian tl Filipino fi Finnish fr French gl Galician ka Georgian de German el Greek ht Haitian Creole iw Hebrew hi Hindi hu Hungarian is Icelandic id Indonesian ga Irish it Italian ja Japanese ko Korean lv Latvian lt Lithuanian mk Macedonian ms Malay mt Maltese no Norwegian fa Persian pl Polish pt Portuguese ro Romanian ru Russian sr Serbian sk Slovak sl Slovenian es Spanish sw Swahili sv Swedish th Thai tr Turkish uk Ukrainian ur Urdu vi Vietnamese cy Welsh yi Yiddish
Google translate  

Търсене по зона на тялото